สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

สมคิดเสนอไอเดีย ‘1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว’ พัฒนาการท่องเที่ยวไทย

January 12, 2016

รองนายกสมคิด เสนอไอเดีย “1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยตามแนวทาง OTOP เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ทั่วไทย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน