สโลวีเนีย | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

สโลวีเนีย เตรียมสร้าง “น้ำพุเบียร์” เรียกนักท่องเที่ยว

March 5, 2016

เมือง Zalec ในประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) เตรียมกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการใช้ “เบียร์” ทำน้ำพุแทนการใช้น้ำธรรมดา คิดราคาเบียร์ 6 ยูโรแถมแก้วเบียร์เป็นที่ระลึก