หนังสือผ่านแดนชั่วคราว | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

วิธีการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวไทย-พม่า ด่านแม่สอด-เมียวดี

December 10, 2015

อธิบายวิธีการขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวไทย-พม่า ด่านแม่สอด-เมียวดี พร้อมสรุปเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอน ค่าธรรมเนียม และแผนที่ ทำง่ายๆ ยื่นแค่ 10 นาทีก็เสร็จแล้วจ้า

วิธีการทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวไทย-พม่า ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

January 28, 2015

สอนวิธีการ-ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ไทย-พม่า ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก พร้อมอธิบายการเตรียมเอกสาร สถานที่ยื่นเอกสาร แผนที่ คำแนะนำ และรูปภาพประกอบอย่างละเอียด