ไร่บุญรอด | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

รีวิว สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) จ.เชียงราย อาณาจักรไร่ชาแห่งตระกูลเบียร์สิงห์

February 7, 2015

เที่ยว ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) จ.เชียงราย ไร่ชาของเบียร์สิงห์ พร้อมแผนที่การเดินทาง ข้อมูลกิจกรรม รอบรถราง ปั่นจักรยานชมไร่ และแผนผังแบบละเอียด