Marina Bay Sands | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

Marina Bay Sands ประกาศสร้างตึกแท่งที่สี่ และ Arena คอนเสิร์ตใหม่

April 4, 2019

โรงแรม Marina Bay Sands สัญลักษณ์ริมอ่าวของสิงคโปร์ ขยายพื้นที่ สร้างตึกใหม่เป็นแท่งที่สี่ เพิ่มจาก 3 ตึกแท่งเดิม และสร้าง Arena คอนเสิร์ตใหม่ความจุ 15,000 คน