เที่ยวไต้หวัน ไม่ต้องขอวีซ่า เริ่ม 1 สิงหาคม 2559

เที่ยวไต้หวัน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า เริ่ม 1 ส.ค. นี้

Tian Yaun Goong, Taipei, Taiwan
ซากุระบานที่วัดเทียนหยวน (Tian Yuan) – ภาพจาก Flickr : FancyFantacy

จากสถิตินักท่องเที่ยวเข้าไต้หวันช่วง ม.ค. – พ.ค. 2559 พบว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 40.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2558 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบาย New Southbound ของรัฐบาลไต้หวัน จึงมีมติเห็นชอบยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเวลา 30 วัน โดยเริ่มทดลองใช้ 1 ปีและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

นอกจากนี้ยังมีมาตรการผ่อนปรนวีซ่าไต้หวันสำหรับนักท่องเที่ยวแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวเข้าไต้หวันอีก 280,000 คน และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 407 ล้านเหรียญสหรัฐ

ใครที่กำลังวางแผนเที่ยวไต้หวันกันอยู่ สามารถอ่านข้อมูลการท่องเที่ยวได้จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวไต้หวัน

ที่มา – Radio Taiwan International, Taiwan Today