ไต้หวันเตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับกรุ๊ปทัวร์ไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 คนไทยสามารถไปเที่ยวไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า (ยกเว้นการตรวจลงตรา) เป็นระยะเวลา 30 วัน

Taiwan Waive Visa Fee

คณะรัฐมนตรีไต้หวัน เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไต้หวัน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมาตรการ 3 ข้อดังนี้

  • เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ จากเดิมที่จำกัดไว้ 4,000 คนต่อวัน เป็น 5,000 คนต่อวัน
  • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้กับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์จาก 5 ประเทศ คือ อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย
  • ลดเพดานจำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวจะขอ tourist refund จากเดิมขั้นต่ำต้องซื้อสินค้า 3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 3,300 บาท) ลงมาเหลือ 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (2,200 บาท) เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายมากขึ้น

นโยบายยกเลิกค่าวีซ่านี้มีผลเฉพาะการเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์เท่านั้น และยกเลิกเฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่า กระบวนการขอวีซ่ายังต้องยื่นเอกสารอยู่ดี

ตอนนี้นโยบายนี้เพิ่งผ่านการอนุมัติจากระดับคณะรัฐมนตรี และรอนำไปปฏิบัติต่อไป ดังนั้น คนไทยที่สนใจเดินทางไปเที่ยวไต้หวันแบบกรุ๊ปทัวร์ ยังต้องจ่ายค่าวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันเช่นเดิมไปก่อน (ปัจจุบันค่าธรรมเนียม 1,500 บาท)

ตารางค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน สำหรับคนไทย (อัพเดต 24 ส.ค. 2015)
ตารางค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน สำหรับคนไทย (อัพเดต 24 ส.ค. 2015)

ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก เว็บไซต์สถานทูตไต้หวันประจำประเทศไทย

ข้อมูลจาก CRI English, Taipei Times

คุณสามารถติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวจากเรา ที่ facebook “2baht.com” ได้อีกหนึ่งช่องทางครับ