ทัชมาฮาล แก้ปัญหานักท่องเที่ยวแออัด จำกัดเวลาอยู่ในพื้นที่ 3 ชั่วโมง

ภาพโดย Muhammad Mahdi Karim จาก Wikipedia

ทัชมาฮาล สถานที่ท่องเที่ยวชื่อก้องโลกของประเทศอินเดีย เตรียมแก้ปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวเยอะจนแออัด ด้วยการออกกฎใหม่จำกัดเวลาของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทัชมาฮาลที่ 3 ชั่วโมง หากนักท่องเที่ยวอยู่นานเกินกำหนด จะต้องเสียค่าเข้าชมเพิ่มจากปกติ

รัฐบาลอินเดีย เพิ่งติดตั้งประตูรั้วหมุนทั้งทางเข้าและทางออกของทัชมาฮาล โดยแบ่งเป็นทางเข้า 14 ประตู (ฝั่งตะวันตกและตะวันออก) และประตูออก 10 ประตู ทำให้สามารถรับรู้ได้ว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนเข้าไปอยู่ในพื้นที่นานแค่ไหน ซึ่งบนตั๋วที่ซื้อจะระบุเวลาเข้าและออกอยู่แล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาช้าเกินกำหนดเวลาบนตั๋ว ก็ไม่สามารถเข้าได้ และต้องซื้อตั๋วใบใหม่แทน

หากนักท่องเที่ยวอยู่นานเกิน 3 ชั่วโมง ก็จะเสียค่าเข้าชมเพิ่มเป็นเท่าตัว เหมือนกับซื้อตั๋วใหม่อีกใบหนึ่ง แต่ต้องจ่ายตอนขาออก

ที่มา – Times of India