Taxi ในโตเกียว ปรับค่าโดยสารใหม่ ระยะสั้นจ่ายน้อยลง นั่งไกลจ่ายแพง

การเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นนั้น แท็กซี่มักเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆ สำหรับนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่รู้กันว่าแพงมาก แต่ล่าสุดแท็กซี่ในโตเกียว ได้ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ เพื่อจูงใจให้คนใช้บริการมากขึ้น

Image : Flickr IQRemix

โดยกระทรวงคมนาคมและกลุ่มแท็กซี่ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มใช้อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ มีผลตั้งแต่วันนี้ (30 มกราคม 2017) ซึ่งประเด็นสำคัญก็คืออัตราค่าโดยสารเริ่มต้น

  • เดิม : 2 กิโลเมตรแรก 730 เยน (ประมาณ 225 บาท)
  • ใหม่ : 1.052 กิโลเมตรแรก 410 เยน (ประมาณ 126 บาท)

สำหรับอัตราค่าโดยสารเมื่อพ้นระยะทางขั้นต่ำ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

  • เดิม : ทุก 280 เมตร เพิ่มขึ้น 90 เยน
  • ใหม่ : ทุก 237 เมตร เพิ่มขึ้น 80 เยน

มีผู้คำนวณว่าโครงสร้างราคาแท็กซี่ใหม่ในโตเกียวนี้ จะจ่ายน้อยลงเมื่อเดินทางในระยะทางไม่ถึง 4 กิโลเมตร แต่จะแพงขึ้นกว่าเดิมหากเดินทางด้วยระยะทางที่ไกลกว่านั้น

อัตราแท็กซี่ใหม่ดังกล่าว น่าจะจูงใจผู้ต้องการเดินทางในระยะทางสั้นๆ และมาด้วยกันอย่าง 3 คน เพราะจะหารเฉลี่ยแล้วราคาใกล้เคียงกับการขึ้นรถบัส ซึ่งน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะจะมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน แต่ได้ความสะดวกสบายมากกว่า

อย่างไรก็ตามโครงสร้างราคาใหม่ที่นั่งระยะไกลต้องจ่ายแพงขึ้น ก็สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการร้านเหล้า เนื่องจากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ลูกค้ามักเลือกดื่มเพื่อกลับให้ทันรถไฟเที่ยวสุดท้ายมากขึ้นเรื่อยๆ ตามภาวะเศรษฐกิจ และยิ่งแท็กซี่ราคาแพงขึ้นเช่นนี้ ก็น่าจะทำให้กระทบมากขึ้นไปอีก

ที่มา: Kyodo News และ Japan Today