การบินไทยยืดอายุไมล์ Royal Orchid Plus ที่จะหมดในปี 2566

รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) บริษัท การบินไทย (มหาชน) อำนวยความสะดวกสมาชิก ขยายอายุไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่จะหมดอายุในปี 2566 นี้ โดยที่สมาชิกไม่จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขยายไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุสิ้นไตรมาสที่ 1-3 ออกไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน ได้แก่

  • ไมล์สะสมหมดอายุ 31 มีนาคม 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 31 มีนาคม 2567
  • ไมล์สะสมหมดอายุ 30 มิถุนายน 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 มิถุนายน 2567
  • ไมล์สะสมหมดอายุ 30 กันยายน 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 กันยายน 2567

2. ขยายไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่หมดอายุสิ้นไตรมาสที่ 4 ออกไปเป็นระยะเวลา 9 เดือน ได้แก่

  • ไมล์สะสมหมดอายุ 31 ธันวาคม 2566 ขยายวันหมดอายุถึง 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายอายุสถานภาพสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ที่จะหมดอายุในปี 2566 นี้ โดยสถานภาพสมาชิกจะถูกขยายไปอีก 1 ปี จนถึงปี 2567 (วันหมดอายุของบัตรจะเป็นไปตามรอบบัตรของสมาชิกแต่ละท่าน) ซึ่งการขยายอายุสถานภาพบัตรสมาชิกจะเกิดขึ้น หลังจากสถานภาพสมาชิกปัจจุบันหมดอายุลง