เครื่องบิน แอร์บัส A350-900 ฝูงบินใหม่ของการบินไทย

แอร์บัส A350 XWB ฝูงบินใหม่ของการบินไทย บินเส้นทาง กรุงเทพ-เมลเบิร์น กันยายนนี้

การบินไทยเตรียมเพิ่มเครื่องบินแอร์บัส A350-900XWB เข้าประจำฝูงบิน รวมทั้งสิ้น 12 ลำ (สั่งซื้อ 4 ลำและเช่าซื้ออีก 8 ลำ) เป็นเครื่องบินที่รองรับการบินระยะไกลด้วยเครื่องยนต์แบบทวินเจ็ต ใช้เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ที่ดีขึ้น ทำให้มีน้ำหนักเบาและช่วยลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงลง 25%

เครื่องบิน แอร์บัส A350-900XWB
ภาพ A350-900XWB จาก A350xwb.com

แอร์บัสรุ่น A350-900XWB ลำแรกของการบินไทย ได้รับนามพระราชทานว่า “วิเชียรบุรี” ให้บริการเส้นทางบินตรง กรุงเทพ – เมลเบิร์น ในเดือนกันยายนนี้

เครื่องบิน แอร์บัส A350-900 ฝูงบินใหม่ของการบินไทย
ภาพ A350-900XWB จาก Social.ThaiAirways
ห้องโดยสาร A350-900XWB
ภาพตัวอย่างห้องโดยสาร A350 XWB จาก A350xwb.com

การออกแบบห้องโดยสารรองรับ 2 ชั้นโดยสาร รวม 321 ที่นั่ง ได้แก่

  • ชั้นธุรกิจ 32 ที่นั่ง : มีความกว้าง 21 นิ้ว สามารถปรับนอนราบได้ถึง 180 องศา จัดวางที่นั่งแบบ 1-2-1
  • ชั้นประหยัด 289 ที่นั่ง : มีความกว้าง 18 นิ้ว และพื้นที่วางขา (seat pitch) 32 นิ้ว จัดวางที่นั่งแบบ 3-3-3

ก่อนที่ A350 จะเข้าประจำการเส้นทางบินตรง กรุงเทพ-เมลเบิร์น การบินไทยได้จัดตารางบิน A350 เอาใจผู้โดยสารเส้นทางในประเทศก่อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ตารางบินแอร์บัส A350-900 เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ และกรุงเทพ-ภูเก็ต

ให้บริการระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2016 ไป-กลับ รวมวันละ 3 เที่ยวบิน

  • เที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ (BKK-CNX) TG102/103 และ TG110/111
  • เที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต (BKK-HKT) TG221/222

ตารางบินแอร์บัส A350-900 กรุงเทพ-เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2016

  • เที่ยวบิน TG465 กรุงเทพ-เมลเบิร์น (BKK-MEL) ออกจากสุวรรณภูมิ เวลา 0:15  – เมลเบิร์น 12:05 น.  ใช้เวลาบิน 8.50 ชั่วโมง
  • เที่ยวบิน TG466 เมลเบิร์น-กรุงเทพ (MEL-BKK) ออกจากเมลเบิร์น เวลา 15:15 – สุวรรณภูมิ 21:45 น.  ใช้เวลาบิน 9.30 ชั่วโมง

ที่มา – Routes Online และ A350XWB