การบินไทยเปิดเส้นทางบินตรง กรุงเทพ-เวียนนา เริ่ม พ.ย. 2560

การบินไทย เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงกรุงเทพ-เวียนนา สัปดาห์ละ 4 วัน ด้วยเครื่องบิน Boeing 777-200ER โดยจะเริ่ม 16 พฤศจิกายน 2017 เป็นต้นไป

การเปิดเส้นทางบินของการบินไทยไปยังเวียนนา ประเทศออสเตรีย จะช่วยให้การเดินทางไปยังเวียนนาสะดวกขึ้นมาก เพราะปัจจุบันมีเพียง Austrian Airlines สายการบินของประเทศออสเตรียเพียงสายการบินเดียว ที่ให้บริการเส้นทางบินตรงแบบไม่แวะพัก เมื่อการบินไทยเข้ามาเปิดเส้นทางนี้ก็ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

เวลาบินของการบินไทย

  • TG936 – กรุงเทพ 01:30 ถึงเวียนนา 7:00 (จ, พฤ, ส, อา)
  • TG937 – เวียนนา 13:30 ถึงกรุงเทพ 05:20 ของวันถัดไป (จ, พฤ, ส, อา)

เวลาบินของ Austrian Airlines

  • OS26- กรุงเทพ 23:45 ถึงเวียนนา 05:35 ของวันถัดไป
  • OS25 – เวียนนา 23:20 ถึงกรุงเทพ 14:20 ของวันถัดไป

ที่มา – การบินไทย