ราคาโปรโมชั่นเปิดตัว เส้นทางดอนเมือง-ย่างกุ้ง

Thai Lion Air เปิดเส้นทางดอนเมือง-ย่างกุ้ง ราคาเริ่มต้น 980 บาท เริ่ม 22 ก.ค. นี้

ราคาโปรโมชั่นเปิดตัว เส้นทางดอนเมือง-ย่างกุ้ง

Thai Lion Air ได้ฤกษ์เปิดเส้นทางบินไปพม่า/เมียนมาร์แล้ว กับเส้นทางบินแรก กรุงเทพ (ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง เริ่มบินวันที่ 22 กรกฎาคม 2016 โดยให้บริการวันละ 2 เที่ยว พร้อมบริการขั้นพื้นฐานที่พึงมี ได้แก่ อาหารว่างและโหลดสัมภาระฟรี 30 กิโลกรัม

เที่ยวบินขาไป (DMK-RGN) เริ่มต้นที่ราคา 975 บาท

เที่ยวบิน ดอนเมือง-ย่างกุ้ง Thai Lion Air

  • เที่ยวบิน SL200 ออกจากดอนเมือง เวลา 9:05 – ย่างกุ้ง 10:00 น.
  • เที่ยวบิน SL206 ออกจากดอนเมือง เวลา 18:15 – ย่างกุ้ง 19:05 น.

เที่ยวบินขากลับ (RGN-DMK) เริ่มต้นที่ราคา 985 บาท

เที่ยวบิน ย่างกุ้ง-ดอนเมือง Thai Lion Air

  • เที่ยวบิน SL201 ออกจากย่างกุ้ง เวลา 11:00 – ดอนเมือง 13:00 น.
  • เที่ยวบิน SL207 ออกจากย่างกุ้ง เวลา 20:05 – ดอนเมือง 21:45 น.

เมื่อดูจากเวลาบินแล้ว ถือว่าพี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมาร์/พม่า สามารถเดินทางไปเที่ยวแบบบินเช้า-กลับดึก ได้ทั้งสองฝั่งเลยทีเดียว 🙂