28 ประเทศที่ไปเที่ยวได้ ไม่ต้องขอวีซ่า แค่พก Passport ก็พอ

รายชื่อประเทศที่คนไทยเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ขอแค่มีพาสปอร์ตก็พอ (26 ธ.ค. 59)

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้ประกาศรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย หรือ เรียกง่ายๆ ว่าแค่มี Passport สามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม รวมทั้งประเทศที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้

28 ประเทศที่ไปเที่ยวได้ ไม่ต้องขอวีซ่า แค่พก Passport ก็พอ

29 ประเทศที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ข้อมูลอัพเดตล่าสุด 26 ธันวาคม 2559 จากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ประเทศ / ดินแดน จำนวนวันที่ให้พำนักได้สูงสุด
1. อาร์เจนตินา 90 วัน
2. บาห์เรน* 14 วัน
3. บราซิล 90 วัน
4. บรูไน* 14 วัน
5. กัมพูชา 14 วัน
6. ชิลี 90 วัน
7. เอกวาดอร์* 90 วัน
8. จอร์เจีย* 365 วัน
9. ฮ่องกง 30 วัน
10. อินโดนีเซีย* 30 วัน
11. ญี่ปุ่น* 15 วัน
12. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 90 วัน
13. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 30 วัน
14. มาเก๊า 30 วัน
15. มองโกเลีย 30 วัน
16. มาเลเซีย* 30 วัน
17. มัลดีฟส์* 30 วัน
18. เมียนมาร์ (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ เริ่ม 11 ส.ค. 58) 14 วัน
19. ปานามา* 180 วัน
20. เปรู 90 วัน
21. ฟิลิปปินส์* 30 วัน
22. รัสเซีย 30 วัน
23. เซเชลส์* 30 วัน
24. สิงคโปร์* 30 วัน
25. แอฟริกาใต้* 30 วัน
26. ไต้หวัน* (เริ่ม 1 ส.ค. 59) 30 วัน
27. ตุรกี* 30 วัน
28. วานูอาตู* 90 วัน
29. เวียดนาม 30 วัน

 หมายเหตุ

  • * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทําความตกลงทวิภาคีกับไทย
  • ไต้หวัน  ยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย (ช่วงระยะทดลอง 1 ปี) เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 โดยทางการไต้หวันอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวพำนักอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน และจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุใช้การได้อย่างน้อย 6 เดือน มีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง
  • รัสเซีย ยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่นก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้นคนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง
  • คอสตาริกา อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ได้รับการตรวจลงตรา (visa) ประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจ เข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพํานักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรป ที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พํานักในฐานะผู้มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจําสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 หรือ อีเมล info@costaricaembassy-sg.net
  • โคลอมเบีย (โคลัมเบีย) ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่ม ประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย

5 ประเทศที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA)ได้

ข้อมูลอัพเดตล่าสุด 26 ธันวาคม 2559 จากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ประเทศ / ดินแดน จำนวนวันที่พำนักได้สูงสุด อัตราค่าธรรมเนียม
1. ฟิจิ 4 เดือน ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
2. คีร์กีซสถาน 15 วัน / 1 เดือน 50 USD / 60 USD
3. เนปาล 15 วัน / 30 วัน / 90 วัน 25 USD / 40 USD / 100 USD
4. หมู่เกาะโซโลมอน 3 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม
5. ติมอร์-เลสเต 30 วัน 30 USD

หมายเหตุ จากการค้นข้อมูลใน Wikipedia ยังมีอีกหลายประเทศที่สามารถขอ Visa on Arrival ได้ (แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจึงไม่ถูกบรรจุในตารางของกรมการกงสุล) เช่น จอร์แดน อิหร่าน อียิปต์ – ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Visa_requirements_for_Thai_citizens as of 13 January 2017
แผนที่แสดงข้อมูลการขอวีซ่าสำหรับชาวไทย (ภาพจาก Wikipedia)

คำแนะนำ

แม้ประเทศที่กล่าวมาเหล่านี้จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่ต้องไปทำวีซ่าให้วุ่นวาย ทาง 2Baht.com ก็ขอแนะนำว่าก่อนเดินทางควรตรวจเช็คหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ที่เราพกไปนั้นควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออกนอกประเทศ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมควรตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไป เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ก่อนเดินทาง

ที่มา – กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ติดตามข่าวสาร-ข้อมูลการท่องเที่ยว ที่ facebook “2baht.com” ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ