Thai AirAsia เปิดรูทบินตรงภูเก็ต-เสียมเรียบ ค่าตั๋วช่วงโปรโมชั่น 1,490 บาท

airasia phuket siemreap

Thai AirAsia เปิดรูทใหม่บินตรง ภูเก็ต-เสียมเรียบ (หรือเสียมราฐ) ประเทศกัมพูชา โดยให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน เริ่ม 7 พฤศจิกายน 2016 ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 25 นาที

  • FD630 ออกจากภูเก็ต (HKT) 06:20 น. ถึงเสียมเรียบ (REP) 07:45 น.
  • FD631 ออกจากเสียมเรียบ (REP) 8:40 น. ถึงภูเก็ต (HKT) 10:05 น.

จากการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ AirAsia.com พบว่าสามารถจองตั๋วได้แล้ว โดยช่วงเปิดตัวเป็นราคาโปรโมชั่น เที่ยวละ 1,490 บาท

airasia hkt-rep

การเปิดเส้นทางบินระหว่างภูเก็ตและเสียมเรียบ น่าจะเน้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แวะมาเที่ยวหลายประเทศในอาเซียนพร้อมกัน (เช่น บินมาทะเลภูเก็ตแล้วต่อไปเที่ยวนครวัดได้เลย) แต่ก็ช่วยให้คนไทยในภาคใต้ไปเที่ยวหรือทำธุรกิจที่กัมพูชาได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ไม่ต้องแวะมาเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพให้เสียเวลา