ไทยออกมาตรการเข้ม แก้ปัญหา “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” นักท่องเที่ยวจีน

ททท. Logo

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหา “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” จากประเทศจีน เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ดีขึ้น

โดยมีข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกัน ดังนี้

  • ห้ามบริษัททัวร์จัด “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ซึ่งหมายถึงทัวร์ที่ไม่ได้รับค่าบริการ หรือรับค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่พอกับค่าใช้จ่าย (เกณฑ์มาตรฐาน ห้ามต่ำกว่า 1,000 บาท/คน/คืน)
  • จัดระดับแพ็กเกจทัวร์สำหรับตลาดคนจีน 3 ระดับ Silver, Gold, Platinum โดยที่เหลือให้เป็นไปตามกลไกตลาด
  • กำหนดราคามาตรฐาน Group Tour ให้มีทัวร์เพิ่มเติม (Optional Tour) ราคาไม่เกิน 3,000 บาท (600 หยวน) ต่อคนต่อทริป
  • จับกุมไกด์เถื่อน
  • ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกำกับดูแล และส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

ที่มา – ททท.