การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ปิดสำนักงานในไทยหลังยอดนักท่องเที่ยวไม่โต

ภาพจาก Tourism New Zealand
ภาพจาก Tourism New Zealand

การท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์ (Tourism New Zealand) ตัดสินใจปิดสำนักงานในประเทศไทยแล้ว หลังจากประเมินแล้วพบว่ายอดนักท่องเที่ยวไทยเข้านิวซีแลนด์ไม่ขยายตัวตามเป้าหมาย โดยหลังสิ้นเดือนธันวาคม 2016 เป็นต้นไป จะยุบรวมสำนักงานบางแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เข้าด้วยกัน และจะเน้นทำตลาดประเทศอินเดียเป็นหลักแทน

ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้านิวซีแลนด์ปี 2006 มีจำนวน 17,000 คนต่อปี ส่วนในปี 2016 เพิ่มมาเป็น 24,000 คน และส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในนิวซีแลนด์ของคนไทยลดน้อยลง จาก 3.6% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในปี 2014 ลดมาเหลือ 2.8% ในปี 2016

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ บอกว่านอกจากนักท่องเที่ยวรายย่อย และกรุ๊ปทัวร์แล้ว ตลาดนักท่องเที่ยวไทยที่ไปนิวซีแลนด์เยอะคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวธุรกิจ (incentive group) ที่องค์กรจัดทัวร์ไปเที่ยวนิวซีแลนด์กันกรุ๊ปใหญ่ และกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม

thai-tourist new zealand

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปนิวซีแลนด์เยอะที่สุดคือ ออสเตรเลีย ตามด้วยจีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ และสิงคโปร์

ปัจจุบัน Tourism New Zealand มีสำนักงานท่องเที่ยวในเอเชีย 7 แห่งคือ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทย

ข้อมูลจาก Tourism New Zealand