TripAdvisor เพิ่มการจองตั๋วเครื่องบิน ลูกค้ารีวิวสายการบินได้

TripAdvisor เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของโลก เริ่มแสดงข้อมูลตั๋วเครื่องบินเพื่อให้ลูกค้ากดจองได้จากหน้าเว็บของ TripAdvisor ได้ทันที

Thai Airways Tripadvisor

TripAdvisor ระบุว่าผู้ชมเว็บไซต์ของตัวเองเข้ามาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสำหรับสายการบิน ดังนั้นทางเว็บจึงเปิดให้สายการบินสามารถแสดงข้อมูลบนเว็บได้ฟรี

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ยังสามารถรีวิวบริการของสายการบินได้เฉกเช่นเดียวกับการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือห้องพักบน TripAdvisor และทางสายการบินเองก็สามารถแต่งตั้งตัวแทนมาตอบคำถามหรือความเห็นในรีวิวของลูกค้าได้

ตอนนี้ TripAdvisor เริ่มแสดงข้อมูลสายการบินแล้วกว่า 350 รายทั่วโลก และเปิดให้สายการบินรายเล็กๆ สามารถติดต่อเพื่อส่งข้อมูลได้เช่นกัน

2Baht ลองเข้าไปดูข้อมูลใน TripAdvisor และคิดว่าสายการบินรายใหญ่ๆ ของไทยน่าจะเข้ามาอยู่ในเว็บเกือบหมดแล้ว แต่ยังมีรีวิวไม่เยอะเพราะเพิ่งเริ่มเปิดบริการ อย่างของ ข้อมูลการบินไทย ก็เพิ่งมีรีวิวแค่ 2 ชิ้นเท่านั้น

tripadvisor thai reviews

ช่วงหลังมานี้ TripAdvisor เริ่มขยายตัวเองจากการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรม มาเป็นคู่แข่งของเว็บไซต์จองตั๋วหรือที่เรียกว่า OTA (Online Travel Agency) มากขึ้น อย่างปี 2015 ที่ผ่านมา TripAdvisor ก็หันมาเปิดบริการจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมรายใหญ่ โดยไม่ต้องผ่านเว็บจองโรงแรมอย่าง Expedia, Bookings, Agoda

ข้อมูลจาก TripAdvisor Blog