อเมริกาเตรียมแก้กฎ เด็กไทยอายุต่ำกว่า 14 ปีขอ Visa ไม่ต้องไปสัมภาษณ์

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ โพสต์ข้อมูลว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมยกเลิกการสัมภาษณ์วีซ่า (Visa) สำหรับเด็กและผู้สูงอายุในเร็วๆ นี้ โดยถ้าผู้ยื่นขอ Visa อายุน้อยกว่า 14 ปี หรือมากกว่า 79 ปี และต้องการขอ Visa ประเภท “ท่องเที่ยว” ก็จะสามารถยื่นขอ Visa โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ Visa ด้วยตัวเองที่สถานทูตสหรัฐ ถนนวิทยุ

กระบวนการยื่นขอ Visa ของสหรัฐอเมริกาถือว่ามีความยุ่งยากมากประเทศหนึ่ง โดยผู้ยื่นขอ Visa จะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ และเดินทางไปยื่นเอกสาร-สัมภาษณ์ด้วยตัวเองที่สถานทูตถนนวิทยุตั้งแต่เช้ามืด (ก่อน 7:00 น.) ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ไกลหรืออยู่ต่างจังหวัด ดังนั้นถ้าหากสถานทูตยกเลิกขั้นตอนนี้จริง (ถึงแม้จะเฉพาะแค่เด็กและผู้สูงอายุ) ก็น่าจะช่วยให้คนกลุ่มนี้เดินทางไปท่องเที่ยวในสหรัฐได้สะดวกขึ้นมากค่ะ

รายละเอียดสามารถติดตามได้จาก Facebook Page U.S. Embassy Bangkok หรือ วิธีการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสัมภาษณ์ (ข้อมูลอัพเดตเมื่อ 17 มีนาคม 2558)

usa-kid-visa