พาสปอร์ตที่เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้มากที่สุด เยอรมันแชมป์

ภาพจาก Welcome to the German Missions in the UK
ภาพจาก German Missions in the UK

บริษัท Henley & Partners จัดอันดับพาสปอร์ตของประเทศที่ใช้งานได้กว้างขวางที่สุด สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขอ Visa

ผลปรากฏว่าอันดับของปี 2016 พาสปอร์ตเยอรมัน (Germany) ยังรักษาอันดับหนึ่งไว้ได้ ผู้ที่ถือพาสปอร์ตเยอรมันสามารถเดินทางไปยัง 177 ประเทศได้จากทั้งหมด 218 ประเทศในโลก

อันดับสองเป็นของสวีเดน (Sweden) ที่ต่างกันเพียงประเทศเดียวคือ 176 ประเทศ ส่วนอันดับสามมีหลายประเทศครองอันดับร่วมกันคือ ฟินแลนด์ (Finland) ฝรั่งเศส (France) อิตาลี (Italy) สเปน (Spain) และสหราชอาณาจักร (United Kingdom) เข้าได้ 175 ประเทศ

พาสปอร์ตสหรัฐอเมริกา (United States) อยู่อันดับสี่ร่วมกับเดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ เข้าได้ 174 ประเทศ

ส่วนพาสปอร์ตของประเทศไทย อยู่อันดับ 67 ขยับขึ้นมาจากปี 2015 ที่อยู่อันดับ 72 ส่วนประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน มีพาสปอร์ตสิงคโปร์อยู่อันดับ 5 และมาเลเซียอยู่อันดับ 12

ประเทศที่อยู่อันดับต่ำที่สุด (อันดับ 104) คืออัฟกานิสถาน เข้าได้เพียง 25 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า

แผนที่และอันดับทั้งหมดดูได้จาก Visa Index

ข้อมูลจาก Telegraph