จัดระเบียบวัดพระแก้ว คนไทยเข้า 7.30 น. ต่างชาติเข้าได้ 8.30 น.

Photos: Jan S. Peterson / Wikipedia
Photos: Jan S. Peterson / Wikipedia

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยแผนการจัดระเบียบวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง หลังจากมีปัญหาแออัดระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย ว่าทางสำนักพระราชวังจะปรับเวลาการเปิดให้เข้าชมพระแก้วมรกต ดังนี้

  • ชาวไทย ให้เข้าไปสักการะพระแก้วมรกตก่อนตั้งแต่เวลา 7.30 น.
  • ชาวต่างชาติ จะให้เริ่มเข้าตั้งแต่เวลา 8.30 น.

ดังนั้น ชาวไทยที่ต้องการความสงบ สามารถใช้ช่วงเวลา 7.30-8.30 น. เพื่อเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตก่อนได้ ในกรณีที่ต้องการสวดมนต์ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับจัดที่สวดมนต์ได้โดยไม่ถูกรบกวน

ที่มา – ไทยรัฐ