จีนเปิด “สะพานที่สูงที่สุดในโลก” 565 เมตรเหนือแม่น้ำ

ภาพจาก HighestBridges.com

ประเทศจีนเปิด “สะพานที่สูงที่สุดในโลก” Beipanjiang Bridge ที่มีความสูงเหนือระดับพื้นถึง 1,854 ฟุต หรือ 565 เมตร

สะพาน Beipanjiang Bridge แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำ Beipan ในมณฑลกุ้ยโจวทางภาคตะวันตกของจีน

เนื่องจากแม่น้ำ Beipan อยู่ลึกลงไปในช่องเขาที่อยู่รายรอบ และสะพานสร้างอยู่บนเขาอีกที ส่งผลให้ระยะจากตัวสะพานไปถึงแม้น้ำเบื้องล่างนั้นสูงมากถึง 565 เมตร

สะพานแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี เสร็จในเดือนกันยายน 2016 และเพิ่งเปิดใช้งานจริงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2016

แม่น้ำ Beipan มีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูง และสะพานข้ามแม่น้ำแห่งอื่นๆ ต่างก็มีความสูงติดอันดับโลกมาแล้วทั้งนั้น

คลิปสะพานจาก BBC

ที่มา – Market Watch, Highest Bridges