AIS ใจป้ำ ให้ประกันอุบัติเหตุฟรีทั่วโลกกับลูกค้าทุกคนในเดือนเมษายน 2561

ปกติแล้วเราอาจได้ใช้งานประกันเดินทางจากบัตรเครดิต (ที่หลายคนไม่รู้ว่ามีบริการนี้ด้วย) แต่ล่าสุด บริการประกันภัยแบบนี้ขยายไปยังลูกค้าโทรศัพท์มือถือแล้ว

AIS ประกาศความร่วมมือกับ Cigna มอบกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ ประกันอุบัติเหตุทั่วโลกแก่ลูกค้าของ AIS ฟรีเป็นเวลานาน 1 เดือน ในช่วงเดือนเมษายนนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นลูกค้า AIS

ต้องลงทะเบียนด้วยการกด *858# โทรออก

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2561
  • ระยะเวลาคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียน

เงื่อนไขการคุ้มครอง

  1. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท
  2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท
  3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) 5,000 บาท

ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าประกันของ Cigna เป็นประกันอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ใช่ประกันการเดินทางเต็มรูปแบบที่ครอบคลุมเรื่องของหายหรือไฟลท์ดีเลย์ด้วย อย่างไรก็ตาม ใครที่เป็นลูกค้า AIS นี่เป็นสิทธิฟรีที่สามารถรับได้โดยไม่เสียอะไร ระหว่างเดือนเมษายนที่คนไทยท่องเที่ยวกันเยอะ กดรับความคุ้มครองไว้ก่อนก็ไม่เสียหลาย

รายละเอียดดูได้จาก เว็บไซต์ AIS