Insurance | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

AIS ใจป้ำ ให้ประกันอุบัติเหตุฟรีทั่วโลกกับลูกค้าทุกคนในเดือนเมษายน 2561

March 29, 2018

AIS จับมือกับ Cigna มอบกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ ประกันอุบัติเหตุทั่วโลกแก่ลูกค้าของ AIS ทุกคนฟรีเป็นเวลานาน 1 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน 2561 โดยลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ก่อน