ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) ขึ้นชั้นเมืองมรดกโลกเมืองแรกของสหรัฐอเมริกา

เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) ของสหรัฐอเมริกา กลายเป็นเมืองแรกของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยกฐานะเป็น “มรดกโลก” (World Heritage) จากองค์กรยูเนสโก (UNESCO)

ภาพวาด Independence Hall อาคารจุดกำเนิดประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศิลปิน Ferdinand Richardt
ภาพวาด Independence Hall อาคารจุดกำเนิดประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศิลปิน Ferdinand Richardt

ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกามีมรดกโลกอยู่หลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (Natural Site) ซะเป็นส่วนใหญ่ มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมอยู่บ้างแต่ไม่เยอะนัก (เช่น อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Statue of Liberty) เพิ่งมีครั้งนี้ที่ “เมือง” ได้รับการยกฐานะเป็นมรดกโลก (World Heritage City) กับเขาบ้าง

ฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกตั้งประเทศ เหตุการณ์สำคัญอย่างการประกาศอิสรภาพ (ค.ศ. 1776) และการร่างรัฐธรรมนูญ (ค.ศ. 1787) เกิดขึ้นที่นี่ โดยอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์คืออาคาร Independence Hall, ระฆัง Liberty Bell และศูนย์ National Constitution Center ถือเป็นอาคารเก่าแก่ในยุคอาณานิคม (ตัวอาคาร Independence Hall ได้เป็นมรดกโลกมาก่อนแล้วในปี 1979 แต่เฉพาะตัวอาคารเท่านั้น)

ชาวเมืองฟิลาเดลเฟีย ร่วมผลักดันให้ฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองมรดกโลกในปี 2013 และได้รับสถานะ “ผู้สังเกตการณ์” (Observer Member) ขององค์กรเมืองมรดกโลก (Organization of World Heritage Cities) จากนั้นถึงเลื่อนชั้นเป็นเมืองมรดกโลกเต็มขั้นในปี 2015 นี้เอง

ปัจจุบัน โลกมีเมืองระดับมรดกโลกจำนวน 150 เมือง (ประเทศไทยยังไม่มีเมืองระดับนี้) ประเทศที่มีเมืองมรดกโลกมากที่สุดคือ อิตาลี 27 เมือง ตามด้วยสเปน 19 เมือง (รายชื่อเมืองทั้งหมด)

ข้อมูลจาก Observer, ABC

คลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฟิลาเดลเฟีย จาก Visit Philadelphia