ที่นั่งเครื่องบิน | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

อย่าลืมของมีค่าไว้บนเครื่องบิน อาจถูกพนักงานทำความสะอาดขโมยได้

May 29, 2016

CNN เผยข้อมูลจากพนักงานทำความสะอาดเครื่องบิน พบพฤติกรรมแย่งกันขโมยของมีค่าที่ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้บนเครื่อง ทั้งในกระเป๋าหน้าที่นั่งและที่เก็บของเหนือศีรษะ

ที่นั่งยอดแย่บนเครื่องบิน แบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยง

December 29, 2015

ที่นั่งบนเครื่องบินแต่ละที่มีความดีความแย่ต่างกัน นั่งเครื่องอย่างโปรโดยหลีกเลี่ยงที่นั่งตำแหน่งแย่ๆ ที่มีปัญหาหรือข้อจำกัด จนไม่สะดวกสบายไปตลอดการเดินทาง