ลูกชิ้น | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

[วิถีบุรีรัมย์] วัฒนธรรมการกินลูกชิ้นทอดหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์

August 20, 2015

พาชมของแปลก จ.บุรีรัมย์ เมื่อ “ลูกชิ้นทอด” กลายเป็นวัฒนธรรมเฉพาะจังหวัด ที่คนบุรีรัมย์ต้องมายืนกินลูกชิ้นทอดกันหน้ารถเข็นย่านสถานีรถไฟในยามเย็น กลายเป็นชุมชนคนกินลูกชิ้นขนาดใหญ่ แถมราคาถูกแค่ไม้ละ 3 บาทเท่านั้น