เปรู | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

เที่ยว Machu Picchu แบบเสมือนจริงด้วย Google Street View

December 5, 2015

เที่ยวสิ่งมหัศจรรย์ของโลก “มาชูปิกชู” (Machu Picchu) เมืองโบราณสมัยอาณาจักรอินคาบนภูเขาแอนดีสในประเทศเปรู แบบไม่ต้องเดินทางไปเอง นั่งดูผ่านคอมที่บ้านได้จาก Google Street View