เสียมเรียบ | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

Thai AirAsia เปิดรูทบินตรงภูเก็ต-เสียมเรียบ ค่าตั๋วช่วงโปรโมชั่น 1,490 บาท

September 21, 2016

Thai AirAsia เปิดรูทใหม่บินตรง ภูเก็ต-เสียมเรียบ (เสียมราฐ) ประเทศกัมพูชา ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน เริ่มต้น 7 พฤศจิกายน 2016 ค่าตั๋วช่วงโปรโมชั่น 1,490 บาท