โอมาน | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

AirAsia X เปิดเส้นทางใหม่ ไปอิหร่านและโอมาน ปลาย มิ.ย. นี้

May 17, 2016

Thai AirAsia X เตรียมเปิดเส้นทางบินระยะไกลใหม่อีก 2 ประเทศคือ กรุงเทพ-เตหะราน (อิหร่าน) และกรุงเทพ-มัสกัต (โอมาน) เริ่มให้บริการ ปลาย มิ.ย. 2016