Amboise | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

อองบัวส์ (Amboise) เมืองหน้าด่านแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ ฝรั่งเศส

August 7, 2015

พาเที่ยว อองบัวส์ (Amboise) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำลัวร์ มีปราสาทอองบัวส์ (Château de Chenonceau) เคยเป็นที่อยู่ของพระราชาฝรั่งเศสหลายรุ่น และ ลีโอนาร์โด ดาวินชี มาใช้ชีวิตบั้นปลายที่นี่