Gogo Inflight | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

เตรียมสัมผัสประสบการณ์เน็ตบนเครื่องบินความเร็ว 70 Mbps

August 27, 2015

Gogo Inflight เปิดตัวเทคโนโลยีเสาอากาศแบบใหม่ ช่วยให้เราใช้เน็ตบนเครื่องบินได้เร็วถึง 70 Mbps เพราะการสื่อสารระหว่างเครื่องบินกับดาวเทียมมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม