Graz | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

เที่ยวเมืองกราซ (Graz) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรีย

March 13, 2016

พาเที่ยวเมืองกราซ (Graz) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรีย ศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมเมืองเก่ามรดกโลกริมแม่น้ำเมอร์ (Mur River)