Jetlag | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

รวมเทคนิคแก้ปัญหานอนไม่หลับจาก Jetlag เปลี่ยนเขตเวลา

August 27, 2016

ปัญหา Jetlag เปลี่ยนเขตเวลาส่งผลให้นอนไม่หลับ ร่างกายปรับตัวไม่ได้ แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือมันได้ด้วยเทคนิคหลายอย่าง เช่น ปรับเวลานอนล่วงหน้า ใช้เมลาโทนิน อยู่ในที่รับแสงธรรมชาติ