memorial | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

เที่ยวอเมริกาเชิงประวัติศาสตร์ ตอนที่ 5.1 สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน

August 1, 2016

พาชม สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน (Arlington National Cemetery) รัฐเวอร์จิเนีย ที่พักผ่อนร่างครั้งสุดท้ายของเหล่าผู้กล้าหาญปกป้องเสรีภาพของอเมริกามาตลอดสองร้อยกว่าปี