มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

วิหารพระเจ้าล้านทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

March 1, 2015

พาชมวิหารพระเจ้าล้านทอง ที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สถาปัตยกรรม “วิหารโล่งแบบล้านนา” ที่มีต้นแบบมาจากวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารวัดเชียงทองแห่งหลวงพระบาง

ชมสวนจีน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

February 20, 2015

พาชมสวนจีนแบบดั้งเดิม ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่รัฐบาลจีนสร้างให้ถวายสมเด็จย่า-พระเทพ