รีวิวเที่ยวบิน | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

รีวิวเที่ยวบิน Thai Smile WE283/TG1283 ดอนเมือง-ภูเก็ต

May 22, 2016

รีวิวเที่ยวบิน WE283 ของสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile จากดอนเมืองไปภูเก็ต เวลาดี 9:25 ถึงปลายทาง 10:45 มาพร้อมกับอาหารว่าง ค่าโหลดกระเป๋า และเลือกที่นั่งเองได้