Premium Economy | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

ยืนยันแล้ว Emirates เตรียมลุยตลาด Premium Economy ภายใน 18 เดือน

December 10, 2016

Emirates ถูกบีบให้ลงมาเล่นในเกมชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy) กับเขาบ้างแล้ว โดย Tim Clark ประธานสายการบิน ให้สัมภาษณ์ว่าจะได้เห็นกันภายใน 18 เดือนข้างหน้า

American Airlines เปิดขายตั๋วแบบ Premium Economy วันที่ 2 เมษายน 2017

November 16, 2016

สายการบิน American Airlines จะเริ่มเปิดขายตั๋วแบบ Premium Economy แยกจากที่นั่งแบบ Economy ปกติ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2017 เป็นต้นไป ทั้งเส้นทางบินใน-นอกประเทศ

Delta เปิดตัวที่นั่งชั้น Premium Economy ในชื่อ Delta Premium

November 15, 2016

สายการบิน Delta เอากับเขาด้วย เปิดตัวที่นั่งชั้น Premium Economy ในชื่อ Delta Premium มาพร้อมเก้าอี้กว้าง ระยะห่างระหว่างแถว 38 นิ้ว พร้อมหน้าจอความบันเทิง 13.3 นิ้ว

American Airlines เริ่มให้บริการ Premium Economy แล้ว

July 15, 2016

สายการบิน American Airlines เริ่มให้บริการที่นั่งชั้น Premium Economy เพิ่มระยะที่นั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกเหนือกว่าชั้นประหยัด ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ เริ่ม พ.ย. 2016

Singapore Airlines เปิดตัวที่นั่งชั้น Premium Economy

June 4, 2015

สิงคโปร์แอร์ไลน์ Singapore Airlines เป็นสายการบินล่าสุดที่หันมาเปิดบริการที่นั่งชั้น Premium Economy พร้อมด้วยที่นั่งกว้างกว่าเดิม อาหารดีกว่าเดิม น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเป็น 35 กิโลกรัม