Shinjuku | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

ตามรอยบันไดสีแดงจาก Your Name (Kimi no Na wa)

November 25, 2018

วิธีตามรอยสถานที่จริง บันไดสีแดงจากอนิเมะเรื่อง Your Name (Kimi no Na wa) ในโตเกียว เดินทางไม่ไกลจากชินจูกุ นั่งรถไฟใต้ดินแล้วเดินอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว

ญี่ปุ่นตั้ง Godzilla เป็นทูตท่องเที่ยวประจำเขตชินจูกุ

June 3, 2015

ญี่ปุ่นมาแหวกแนว ตั้งก็อดซิลล่า (Godzilla) มอนสเตอร์ยักษ์ชื่อดัง เป็นทูตท่องเที่ยวเขตชินจูกุ พร้อมตั้งหัวก็อดซิลล่าขนาดใหญ่ไว้ให้ถ่ายรูปที่ชินจูกุด้วย