Turkish Airlines เปิดเส้นทางบินตรงอิสตันบูล-ภูเก็ต กลางปี 2017

ภาพจาก Turkish Airlines
ภาพจาก Turkish Airlines

สายการบิน Turkish Airlines ของตุรกี ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่จากอิสตันบูล (IST) มายังภูเก็ต (HKT) ช่วงกลางปี 2017

เที่ยวบินของ Turkish Airlines จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (ออกจากภูเก็ต จันทร์ อังคาร ศุกร์ อาทิตย์) ด้วยเครื่องบินรุ่น Airbus A330-300

รายละเอียดและเวลาบิน

  • TK172 ออกจากอิสตันบูล 14:30 ถึงภูเก็ต 04:00 ของวันถัดไป
  • TK173 ออกจากภูเก็ต 05:30 ถึงอิสตันบูล 12:00

ที่มา – Turkish Airlines, Routes Online