Turkish Airlines | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

สหรัฐยกเลิกคำสั่งแบน Emirates, Turkish ห้ามนำโน้ตบุ๊กขึ้นเครื่องแล้ว

July 5, 2017

คนนั่งสายการบิน Emirates จากดูไบ และ Turkish Airlines จากตุรกี เข้าสหรัฐอเมริกามีเฮ เมื่อคำสั่งแบนห้ามนำโน้ตบุ๊ก-แท็บเล็ตขึ้นห้องโดยสาร ถูกยกเลิกและมีผลทันที

Turkish Airlines เปิดเส้นทางบินตรงอิสตันบูล-ภูเก็ต กลางปี 2017

December 2, 2016

สายการบิน Turkish Airlines ของตุรกี เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงระหว่างภูเก็ตไปยังอิสตันบูล สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน เริ่มให้บริการเดือนกรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป

Turkish Airlines ปรับลดความถี่ไฟลท์บางเส้นทาง หลังความต้องการลดลง

August 31, 2016

สายการบิน Turkish Airlines ของตุรกี ปรับลดจำนวนไฟลท์ที่ให้บริการในบางเส้นทางบินให้น้อยลง หลังปัญหาการเมืองในประเทศส่งผลกระทบต่อปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านตุรกี

ผลกระทบจากรัฐประหาร สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามเครื่องบินจากตุรกีเข้าประเทศ [ยกเลิกแล้ว]

July 17, 2016

[อัพเดต: ยกเลิกแล้ว] ฝุ่นตลบหลังเหตุการณ์รัฐประหารในตุรกี เมื่อสำนักงานการบินของสหรัฐหรือ FAA สั่งห้ามเครื่องบินที่จดทะเบียนในประเทศตุรกี บินเข้าไปยังน่านฟ้าสหรัฐอเมริกาแล้ว

Turkish Airlines ปรับตัวเน้นฮับการบิน หลังนักท่องเที่ยวเข้าตุรกีน้อยลงเพราะก่อการร้าย

July 9, 2016

ยุทธศาสตร์สายการบิน Turkish Airlines เร่งปรับตัว หารายได้จากผู้โดยสาร transit แวะเปลี่ยนเครื่อง หลังนักท่องเที่ยวเข้าตุรกีลดลงมาก เพราะปัญหาก่อการร้ายในประเทศ

ซีอีโอ Turkish Airlines มั่นใจ เส้นทางบินเยอะกว่าสายการบินตะวันออกกลาง

May 11, 2015

รู้จัก Turkish Airlines สายการบินดาวรุ่งจากตุรกี ที่กำลังขึ้นมาท้าทายสายการบินชาติเศรษฐีน้ำมันทั้ง Qatar, Emirates, Etihad อย่างรวดเร็ว