Turkey | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

Turkish Airlines เปิดเส้นทางบินตรงอิสตันบูล-ภูเก็ต กลางปี 2017

December 2, 2016

สายการบิน Turkish Airlines ของตุรกี เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงระหว่างภูเก็ตไปยังอิสตันบูล สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน เริ่มให้บริการเดือนกรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป

ผลกระทบจากรัฐประหาร สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามเครื่องบินจากตุรกีเข้าประเทศ [ยกเลิกแล้ว]

July 17, 2016

[อัพเดต: ยกเลิกแล้ว] ฝุ่นตลบหลังเหตุการณ์รัฐประหารในตุรกี เมื่อสำนักงานการบินของสหรัฐหรือ FAA สั่งห้ามเครื่องบินที่จดทะเบียนในประเทศตุรกี บินเข้าไปยังน่านฟ้าสหรัฐอเมริกาแล้ว

ตุรกียังปลอดภัยแค่ไหน หลังประสบเหตุก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง

July 3, 2016

เหตุการณ์ก่อการร้ายในตุรกีบ่อยครั้งระหว่างปี 2015-2016 เกิดคำถามว่าตุรกียังน่าเที่ยวไหม ปลอดภัยแค่ไหนถ้าหากจะเดินทางไปตุรกี 2Baht รวบรวมข้อมูลช่วยตัดสินใจ