ตุรกี | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

Turkish Airlines เปิดเส้นทางบินตรงอิสตันบูล-ภูเก็ต กลางปี 2017

December 2, 2016

สายการบิน Turkish Airlines ของตุรกี เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงระหว่างภูเก็ตไปยังอิสตันบูล สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน เริ่มให้บริการเดือนกรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป

Turkish Airlines ปรับตัวเน้นฮับการบิน หลังนักท่องเที่ยวเข้าตุรกีน้อยลงเพราะก่อการร้าย

July 9, 2016

ยุทธศาสตร์สายการบิน Turkish Airlines เร่งปรับตัว หารายได้จากผู้โดยสาร transit แวะเปลี่ยนเครื่อง หลังนักท่องเที่ยวเข้าตุรกีลดลงมาก เพราะปัญหาก่อการร้ายในประเทศ

ตุรกียังปลอดภัยแค่ไหน หลังประสบเหตุก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง

July 3, 2016

เหตุการณ์ก่อการร้ายในตุรกีบ่อยครั้งระหว่างปี 2015-2016 เกิดคำถามว่าตุรกียังน่าเที่ยวไหม ปลอดภัยแค่ไหนถ้าหากจะเดินทางไปตุรกี 2Baht รวบรวมข้อมูลช่วยตัดสินใจ