ปราสาท | บล็อกท่องเที่ยว 2Baht.com

ปราสาทชองบอร์ด (Chambord) ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์

September 14, 2015

พาเที่ยวปราสาทชองบอร์ด (Château de Chambord) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นพระราชวังล่าสัตว์ของพระเจ้าฟรานซิสที่ 1 ในอดีต

ปราสาทเชอนองโซ (Chenonceau) เพชรน้ำเอกแห่งลุ่มน้ำลัวร์

August 24, 2015

พาเที่ยวปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) ปราสาทยอดนิยมอันดับหนึ่งของกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ ประเทศฝรั่งเศส จุดเด่นคือเป็นปราสาทกลางน้ำ พร้อมสวนดอกไม้สวยงามรายรอบ

เที่ยวปราสาทอัจลุน จอร์แดน ป้อมบนเขาของชาวมุสลิมในสงครามครูเสด

March 20, 2015

พาเที่ยวป้อมอัจลุน (Ajloun Castle) ป้อมปราการบนภูเขาทางตอนเหนือของจอร์แดน ปราสาทของชาวมุสลิมที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของนักรบครูเสดฝ่ายคริสต์

ปราสาทเครัค (Kerak Castle) ประเทศจอร์แดน ป้อมโบราณสมัยสงครามครูเสด

March 15, 2015

พาชม “ปราสาทเครัค” (Kerak Castle) ป้อมปราสาทโบราณในประเทศจอร์แดน สร้างขึ้นในสมัยสงครามครูเสดของฝ่ายศาสนาคริสต์ และผ่านสงครามกับฝ่ายมุสลิมมาแล้วอย่างโชกโชน